Aktualności

Czy Polska powinna wprowadzić głosowanie w wyborach powszechnych przez Internet?

Z najnowszego raportu Digital Poland[1] z października 2022 r. pt. “Technologia w służbie społeczeństwu” wynika, że 61% Polaków chce skorzystać z technologii umożliwiającej głosowanie w wyborach (np. do sejmu, prezydenckich) przez Internet.

16 krajów wdrożyło e-głosowania

Już w 2020 roku z metody e-głosowania korzystało 16 krajów[2] – Australia, Belgia, Brazylia, Kanada, Estonia, Francja, Niemcy, Włochy, Namibia, Holandia, Norwegia, Peru, Szwajcaria, Wielka Brytania, Wenezuela, Filipiny. Nie ulega wątpliwości, że osiągnięcie celu strategicznego dla cyfryzacji sektora publicznego jaki jest zawarty w strategii Społeczeństwa 5.0 w ciągu najbliższych 10 lat, nie będzie możliwe bez wprowadzenia rozwiązań informatycznych umożliwiających głosowanie przez Internet.

Hybrydowe głosowanie w niepewnych czasach

Doświadczenia pandemii oraz różne zagrożenia i wyzwania związane z możliwymi stanami wyjątkowymi mogą wpływać na skuteczne przeprowadzenie wyborów za pomocą głosowania osobistego. Konieczne staje się rozważenie możliwości wprowadzenia bezpiecznego, hybrydowego systemu głosowania, w którym obywatel będzie mógł wybrać dwie metody głosowania – za pomocą kartki wrzuconej do urny w lokalu wyborczym lub za pomocą cyfrowego głosu oddanego przez Internet.

Badania potwierdzają, że jest to możliwe

Od 5 lat zespół badawczy projektu iVoting prowadzi największe w Polsce badania nad systemem do głosowania opartym o technologię blockchain. iVoting kończy realizację prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi protokołami kryptograficznymi, które są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wyniki badań potwierdziły możliwość bezpiecznego, anonimowego, audytowanego głosowania przez Internet dla 2 mln wyborców, przy zachowaniu pełnej publicznej kontroli i transparentności nad procesem. Badania dodatkowo potwierdziły kilkukrotną redukcję kosztów prowadzenia tego typu wyborów oraz potencjał znaczącej poprawy frekwencji, dzięki zwiększeniu dostępności cyfrowej.

Weryfikacja w formie pilotażu

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z naszym projektem na stronie www.ivoting.pl, a także serdecznie prosimy o wykorzystanie potencjału i naszej wiedzy eksperckiej w celu rozpoczęcia poważnych prac nad pilotażowym wdrożeniem głosowania przez Internet. W wyniku pilotażu zostaną ostatecznie rozwiane wątpliwości co do zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem rozwiązań informatycznych.

Powołanie zespołu roboczego

W tym celu proponujemy wniesienie poprawki do procedowanej w Senacie “Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw”, której efektem będzie powołanie zespołu roboczego przy udziale przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej, ministra właściwego do spraw informatyzacji i spraw zagranicznych oraz szerokiego grona ekspertów reprezentujących sektor naukowy i prywatny sektor IT, celem wypracowania wytycznych, norm technicznych i kamieni milowych wdrożenia polskiego systemu do głosowania w wyborach powszechnych w ciągu najbliższych 10 lat. Z wyrazami szacunku Zespół Ekspertów Projektu iVoting


[1] https://digitalpoland.org/publikacje

[2]https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/demokracja-w-czasach-koronawirusa-jak-wybory-online-sprawdzily-sie-w-innych-krajach-i/ez086n

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin