iVoting everything!

Darmowa polska aplikacja do głosowania przez Internet!

Weź udział w najwięszym polskim programie badawczym rozwijającym technologię Blockchain w głosowaniach. Zostań naszym testerem i głosuj przez Internet.

Krok milowy w stronę cyberdemokracji!

Wysoki poziom bezpieczeństwa i anonimowości w głosowaniu przez Internet

Aplikacja iVoting ma być intuicyjnym i przyjaznym narzędziem do głosowania w Internecie, opartym o technologię Blockchain i zaawansowane algorytmy kryptologiczne.

iVoting Free dedykowany jest wszystkim Internautom, którzy chcą organizować elektroniczne głosowania i wykorzystać narzędzie dla celów społecznych i rozrywkowych.

System iVoting umożliwi bezpieczne, silne, jednoznaczne, elektroniczne potwierdzenie tożsamości głosującego oraz podpisywanie petycji poprzez “zagłosowanie za petycją” przy użyciu komputerów i smartfonów.

Aplikacja iVoting Free to pilotażowe narzędzie, które służy do budowania grupy społecznych testerów dla realizowanych projektów badawczo-rozwojowych związanych z problematyką głosowania przez Internet.

Darmowa aplikacja posłuży do badania nowej technologii w realnym środowisku Internetu, w masowych głosowaniach z setkami tysięcy Voterów i tysiącami aktywnych głosowań w czasie rzeczywistym, co pomoże zbudować w ciągu kilku lat bezpieczny i anonimowy system do głosowania przez Internet.

Nasze priorytety

Aplikacja iVoting to odpowiedź na dotychczasowe wyzwania głosowania zdalnego

Współczesny świat wymaga od nas zachowania dystansu, tworząc nowy rodzaj zdalnych relacji. Taka rzeczywistość domaga się cyfrowych, zaufanych narzędzi, które pomogą budować konsensus w małych i dużych grupach społecznych.

Bezpieczeństwo

Skuteczna ochrona wyników głosowania poprzez zamierzenie stworzenia zdecentralizowanej sieci o wysokich parametrach cyberbezpieczeństwa.

Publiczna kontrola

Pełna publiczna kontrola nad przeprowadzonym głosowaniem, poprzez możliwość obserwowania jego przebiegu w aplikacji oraz wprowadzenie transparentnego kodu protokołów z licencją open source.

Anonimowość

Brak możliwości powiązania tożsamości jednostki z wynikiem głosowania (zastosowanie tzw. protokołu ukrywania tożsamości).

Zwiększenie frekwencji

Możliwość głosowania z dowolnej lokalizacji. Wprowadzenie mobilnego (lub hybrydowego) głosowania przyczyni się do poprawy frekwencji i istotnie zwiększy wygodę podejmowania kolektywnych decyzji w grupach społecznych.

Audytowalność

Zapis w publicznym łańcuchu bloków umożliwi każdej osobie weryfikację poprawności głosowania i sprawdzenie poprawności oddania głosu.

Redukcja kosztów

Zmniejszenie kosztów obsługi głosowania. Zredukowanie liczebności kadry nadzorującej wydarzenie. Głosując bezpłatnie, wspierasz rozwój aplikacji w największym polskim programie badawczym nad systemem głosowania przez Internet.

Sprawdź, jak to działa!

Głosuj przy użyciu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu! 

Sondaż poparcia partii politycznych

Sprawdź, aktualne poracie partii politycznych

Stały sondaż poparcia prowadzony przez iVoting umożliwia anonimowe delegowanie głosu na popieraną przez Ciebie partię polityczną. Jeśli zmienisz zdanie – deleguj swój głos na nowe ugrupowanie. Badamy przepływy elektoratu na bardzo dużej próbie wyborców – na Internautach.

Weź udział w głosowaniu!

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, na kogo oddał(a)byś swój głos?

Głosowania

Kompleksowy system do obsługi każdego typu głosowania t.j.: ankiety, sondaże, plebiscyty, referenda, badania opinii i wszelkie możliwe, niekomercyjne formy głosowania przez Internet.  

Monitorowanie dostępu kobiet do najwyższych stanowisk kierowniczych.

Oddanych głosów: 390

Obostrzenia i restrykcje wprowadzone w czasie epidemii Covid-19.

Oddanych głosów: 350

Formy radzenia sobie ze stresem wśród pracowników korporacyjnych.

Oddanych głosów: 180

Aktualności

Bez kategorii

Darmowe narzędzie do zarządzaniem Głosem w Internecie

Żyjemy w zróżnicowanym społeczeństwie, w którym codziennie odgrywamy różne role. Jesteśmy rodzicami, uczniami i nauczycielami, pracownikami i pracodawcami, wyborcami i politykami. Posiadamy swoje racje i przekonania. Pragniemy zmiany lub utrzymania status quo.

Czytaj więcej »

O projekcie

Smart Cables Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 200 000,00 PLN na realizację projektu w ramach Umowy o powierzenie grantu nr UG-PMT/1401/8N/2019-USA. Ww. projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Celem projektu jest wsparcie procesu ekspansji zagranicznej platformy iVoting.

Efektem realizacji projektu będzie ekspansja platformy iVoting na rynku Stanów Zjednoczonych (rynku o dużym potencjale i chłonności pod kątem wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych).