iVoting NGO

Możliwości

Aplikacja iVoting NGO (obecnie w opracowaniu) będzie służyć podmiotom działających w trzecim sektorze. Zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania technologiczne związane ze zdalnym trybem głosowania w organizacjach pozarządowych takich jak fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, czy partie polityczne zostało dostrzeżone przez nasz zespół.

Specyfika tego typu organizacji wymusza opracowanie łatwych i bezpiecznych procesów zdalnej autoryzacji wielu członków posiadających prawo głosu. Zdalne głosowania tego typu to głosowania bardzo często masowe, szczególnie w dużych organizacjach takich jak spółki wodne i związki wałowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie pracy i spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia ogrodowe, czy kółka rolnicze, związki zawodowe i sportowe, związki wyznaniowe i kościoły, czy w końcu rady pedagogiczne. 

Wielu głosujących zdalnie to wyzwanie dla technologii, ale jednocześnie usługa musi być dostępna cenowo. Dlatego pracujemy nad automatyzacją procesów uwierzytelnienia i organizacji tego typu głosowań, aby obniżyć koszty obsługi w stosunku do naszej oferty skierowanej dla biznesu. Aplikacja będzie dostępna na przełomie roku 2021/2022. Tymczasem możesz skorzystać z aplikacji iVoting Business, aby obsłużyć zdalnie Walne Zgromadzenie Członków każdej organizacji pozarządowej.

Możliwości zastosowania

Spółdzielnie mieszkaniowe
Wspólnoty mieszkaniowe
Stowarzyszenia rejestrowe i nierejestrowe
Stowarzyszenia ogrodowe
Kółka rolnicze (i pokrewne)
Fundacje
Związki zawodowe
Związki sportowe
Związki wyznaniowe, kościoły
Rady pedagogiczne
Osoby prawne
Partie polityczne

Dedykowane aplikacje komercyjne

Modułowa aplikacja iVoting to innowacyjne rozwiązanie wykazujące szeroki zakres potencjalnych zastosowań.  Wiele podmiotów przynajmniej raz w roku przeprowadza głosowania, które mógłby wykonać z wykorzystaniem smartfona i blockchaina. Pod względem zastosowania aplikacji ogranicza nas tylko wyobraźnia! 

iVoting Business

głosowania w spółkach kapitałowych

iVoting University

głosowania na uczelniach wyższych

iVoting Public Opinion

ankietowanie i badania opinii

iVoting NGO

głosowania w sektorze pozarządowym

iVoting GOV

głosowania w samorządach i instytucjach państwowych

głosowanie przez internet aplikacja