iVoting University

Możliwości

iVoting University to aplikacja, która może być wykorzystana w głosowaniach na uczelniach wyższych i uniwersytetach. Za pośrednictwem aplikacji będzie można ogranizować posiedzenia Rad Wydziałów, Senatu Uczelni, prowadzić prace w uczelnianych komisjach wyborczych oraz elektroniczną dystrybucję materiałów dla posiedzeń. Dodatkowo aplikacja umożliwi zarządzanie procesami wyborczymi i głosowania w samorządzie studenckim.

Koncepcja aplikacji iVoting University została wyróżniona na Międzynarodowej Olimpiadzie Blockchain w Hong Kongu (IBOL) w 2020 roku. Łącznie w rozgrywkach w Chinach wzięło udział 59 drużyn z całego świata, głównie z rejonu Azji. Konkurencja była bardzo wysoka. iVoting University był jedynym reprezentantem Polski i zdobył nagrodę Award of Merit.

Aplikacja iVoting University będzie umożliwiać przeprowadzanie wyborów na najwyższe stanowiska w uczelni, głosowanie na radach uczelni i zgromadzeniach samorządu studentów oraz na przeprowadzanie anonimowych ankiet ewaluacyjnych.

Aplikacja będzie dostępna w 2022 roku. Tymczasem możesz skorzystać z aplikacji iVoting Business, aby obsłużyć głosowania na wyższych uczelniach lub skorzystać z iVoting Free do obsługi głosowań w samorządzie studenckim.

Organizacja posiedzeń gremiów uniwersyteckich

Jakie procedury należałoby spełnić, by uczelniane komisje wyborcze mogły realizować uzgodniony wcześniej kalendarz wyborczy?

To tylko niektóre wyzwania, w obliczu których stanęły polskie uczelnie. Wprowadzenie obostrzeń związanych z trwającą epidemią wymusiło na nich konieczność wypracowania nowych procedur. Nie tylko związanych ze zdalną dydaktyką, ale i organizacją posiedzeń i gremiów uniwersyteckich.

iVoting natychmiast zareagował na zmieniające się warunki społeczne opracowując kolejny model aplikacji. Zapoznaj się z koncepcją docenioną na świecie, opracowaną przy udziale studentów  Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego.  

Dedykowane aplikacje komercyjne

Modułowa aplikacja iVoting to innowacyjne rozwiązanie wykazujące szeroki zakres potencjalnych zastosowań.  Wiele podmiotów przynajmniej raz w roku przeprowadza głosowania, które mógłby wykonać z wykorzystaniem smartfona i blockchaina. Pod względem zastosowania aplikacji ogranicza nas tylko wyobraźnia! 

iVoting Business

głosowania w spółkach kapitałowych

iVoting University

głosowania na uczelniach wyższych

iVoting Public Opinion

ankietowanie i badania opinii

iVoting NGO

głosowania w sektorze pozarządowym

iVoting GOV

głosowania w samorządach i instytucjach państwowych

głosowanie przez internet aplikacja