iVoting Business

Możliwości

Modułowa aplikacja iVoting to innowacyjne rozwiązanie wykazujące szeroki  wachlarz potencjalnych zastosowań w biznesie. Jedną z możliwości aplikacji jest  zdalne przeprowadzanie elektronicznych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy  (eWZA w spółkach akcyjnych), Walnych Zgromadzeń  działowców (eWZU w  spółkach z ograniczoną odpowiedzialności), posiedzeń Zarządów i Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych. Możliwe jest również prowadzenie Walnych Zgromadzeń w trybie hybrydowym, gdy w siedzibie spółki obecnych jest tylko część wspólników, a druga część uczestniczy w posiedzeniu zdalnie. Na życzenie klienta można przeprowadzić próbne głosowanie (symulację), w przypadku gdy występuje duża liczba głosujących lub istnieje potrzeba zaznajomienia się uczestników z technologią. Posiedzenia mogą być rejestrowane. Przy obsłudze aplikacji pomaga asysten iVoting Business, który dba o sprawne prowadzenie obrad od strony technicznej.

Zdalne głosowania w spółkach kapitałowych i akcyjnych
Przeprowadzenia walnych zebrań
Uchwalanie sprawozdań finansowych
Prowadzenie posiedzeń zarządów z możliwością głosowania uchwał
Przydatne narzędzie dla funduszy inwestycyjnych, VC oraz private equity
Zgromadzenia obligatariuszy, zgromadzenia wierzycieli
Samorządy zawodowe (radcowie prawni, adwokaci, fizjoterapeuci, lekarze)
Obsługa przedsiębiorstw państwowych
Obsługa Izb Rzemieślniczych i Izb Gospodarczych
Pomocne oprogramowanie dla federacji i konfederacji związków pracodawców
Obsługa dużych spółek kapitałowych do 10 000 głosujących w jednym czasie
Wysoki poziom anonimowości w głosowaniach tajnych
Obsługa korporacji i spółek komunalnych w wysokim standardzie bezpieczeństwa głosu
Walne zgromadzenia spółek z rozproszonym akcjonariatem (crowdfunding)
E-głosowania w spółkach europejskich i europejskich zgrupowaniach interesów gospodarczych
Odtwórz wideo

Rejestracja uczestnika głosowania

Odtwórz wideo

Instrukcja udziału w głosowaniu

Pierwsze w Polsce hybrydowe głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Odtwórz wideo

15 czerwca odbyło się pierwsze elektroniczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej z wykorzystaniem aplikacji iVoting Business. W głosowaniu przez Internet wzięli udział przedstawiciele akcjonariatu: Gmina Bielsko-Biała, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Powiat Bielski, Śląski Urząd Wojewódzki. Obrady prowadził Wiceprezydent Miasta Bielsko-Biała Piotr Kucia. W posiedzeniu uczestniczył Zarząd Spółki, Przedstawicielka Rady Nadzorczej oraz Notariusz. Walne Zgromadzenie odbyło się w trybie hybrydowym – akcjonariat głosował zarówno na sali obrad, jak i zdalnie z wykorzystaniem aplikacji iVoting Business. 

Chcesz poznać cenę?

Skorzystaj z kalkulatora!

Zobacz, co u nas nowego!

Dedykowane aplikacje komercyjne

Modułowa aplikacja iVoting to innowacyjne rozwiązanie wykazujące szeroki zakres potencjalnych zastosowań.  Wiele podmiotów przynajmniej raz w roku przeprowadza głosowania, które mógłby wykonać z wykorzystaniem smartfona i blockchaina. Pod względem zastosowania aplikacji ogranicza nas tylko wyobraźnia! 

iVoting Business

głosowania w spółkach kapitałowych

iVoting University

głosowania na uczelniach wyższych

iVoting Public Opinion

ankietowanie i badania opinii

iVoting NGO

głosowania w sektorze pozarządowym

iVoting GOV

głosowania w samorządach i instytucjach państwowych

głosowanie przez internet ivoting aplikacja