iVoting Public Opinion

Możliwości

Aplikacja iVoting Opinion jest narzędziem dedykowanym dla instytutów badawczych i ośrodków badania opinii publicznej w zakresie badań ilościowych i jakościowych metodami ankiet, sondaży, testów i ankiet audytoryjnych.

Aplikacja ma wspomóc procesy ankietowania i badania opinii o produktach i usługach, badania trackingowego marki lub reklamy, segmentowania, badania satysfakcji klientów lub pracowników. Celem jest pozyskanie danych od osób wytypowanych do badania w sposób przyjazny i dostępny przy zachowaniu anonimowości osoby poddanej ankietowaniu.

Sprawdź, jak to działa!

Głosuj przy użyciu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu! 

Badania opinii społecznej

iVoting Public Opinion dostarcza dane do analizy i łączenia danych w procesach badania opinii, w tym również w różnego rodzaju sondażach społecznych, diagnostyce problemów społeczno-gospodarczych, badaniu poziomu zadowolenia z życia mieszkańców w regionie lub mieście, badaniu jakości obsługi klientów w urzędach i instytucjach publicznych, badaniu preferencji politycznych w lokalnej, regionalnej i krajowej skali, badanie wizerunku firmy, organizacji czy instytucji.

iVoting Public Opinion korzysta z budowanej bazy użytkowników, którzy otrzymują niewielkie wynagrodzenie za wypełnianie ankiet i sondaży w ramach różnych badań tworząc w ten sposób grupy badawcze, z których można wyłonić charakterystyczne dla badania próby zgodne z założeniami badawczymi. Aplikacja iVoting Public Opinion będzie dostępna na przełomie 2022/2023 roku.

Badania rynku pracy
Badanie strategii wdrażania produktów i usług
Analiza wieloletnich planów inwestycyjnych
Badania sektorowe np. organizacji pozarządowych
Badanie diagnostyki problemów uzależnień, społecznych determinantów zdrowia mieszkańców w regionie

Dedykowane aplikacje komercyjne

Modułowa aplikacja iVoting to innowacyjne rozwiązanie wykazujące szeroki zakres potencjalnych zastosowań.  Wiele podmiotów przynajmniej raz w roku przeprowadza głosowania, które mógłby wykonać z wykorzystaniem smartfona i blockchaina. Pod względem zastosowania aplikacji ogranicza nas tylko wyobraźnia! 

iVoting Business

głosowania w spółkach kapitałowych

iVoting University

głosowania na uczelniach wyższych

iVoting Public Opinion

ankietowanie i badania opinii

iVoting NGO

głosowania w sektorze pozarządowym

iVoting GOV

głosowania w samorządach i instytucjach państwowych

głosowania w spółkach