Nasza historia

Jak to się zaczęło?

Pomysłodawcami projektu iVoting są innowator Marcin Gawlas i chcący zachować
anonimowość autor protokołu VoteCastle, który wykorzystuje technologię Blockchain w
głosowaniu przez Internet. Spotkanie tych dwóch panów w listopadzie 2017 roku
zaowocowało zgłoszeniem pomysłu projektu iVoting do konkursu akceleracyjnego i w
kwietniu 2018 roku powstał zespół projektowy iVoting w ramach współpracy z Polskim
Akceleratoren Technologii Blockchain w Warszawie.

9 kwietnia 2018

Akcelerator tech

9 kwietnia 2018

23 maja 2018

Udział w konkursie Blockchain for Social Good

Jako jedyny startup z Polski iVoting zakwalifikował się do międzynarodowego konkursu organizowanego przez Komisję Europejską Horyzont 2020 „Blockchain for Social Good”, w którym główną nagrodą było 1 mln Euro.

23 maja 2018

30 grudnia 2019

Projekt wpisany na mapę innowacji Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji umieściło projekt iVoting pilotażowo wdrożony w Gminie Jaworze na swojej oficjalnej mapie innowacji. Mapa zawiera zastosowania nowych technologii w jednostkach samorządu terytorialnego, a także jest zbiorem dobrych praktyk, które mogą stanowić źródło inspiracji dla innych samorządów.

30 grudnia 2019

27 stycznia 2020

Pierwsze wdrożenie pilotażowe (Gmina Jaworze)

Aplikacja iJaworze wykonana w technologii PWA dostępna na iOS, Android i Windows umożliwi prowadzenie konsultacji społecznych, komunikacji dwukierunkowej z mieszkańcami.   

Więcej

27 stycznia 2020

18 lipca 2020

Sukces iVoting University na Międzynarodowej Olimpiadzie Blockchain w Hong Kongu!

Przedstawiona koncepcja aplikacji, została zaprojektowana przez dwoje studentów Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu
Warszawskiego przy współpracy z naszym
zespołem specjalistów. International Blockchain
Olympiad – IBCOL w Hong Kongu wyróżniło projekt nagrodą Award of Merit.

18 lipca 2020

5 listopada 2020

Uruchomienie aplikacji iVoting

iVoting FreeUruchomienie aplikacji iVoting Free dedykowanej
wszystkim Internautom, którzy chcą organizować
elektroniczne głosowania i wykorzystać narzędzie dla
celów społecznych i rozrywkowych.

Aplikacja iVoting Free to pilotażowe narzędzie, które
służy do budowania grupy społecznych testerów dla
realizowanych projektów badawczo-rozwojowych
związanych z problematyką głosowania przez
Internet. Darmowa aplikacja posłuży do badania nowej  technologii w realnym środowisku Internetu w  masowych głosowaniach z setkami tysięcy Voterów i tysiącami aktywnych głosowań w czasie rzeczywistym.

5 listopada 2020

Odkryj wartość
społecznego zaangażowania!

Aktualna wycena projektu

12 września 2018

237.636 PLN

W efekcie akceleracji projektu w  Polskim Akceleratorze Technologii Blockchain opracowano MVP aplikacji demo iVoting, kod protokołu blockchain oraz dokonano wyceny Know How projektu.

12 września 2018

16 stycznia 2019

1.037.636 PLN

Podpisanie umowy inwestycyjnej z ARR w Bielsku-Białej. Rozpoczęcie prac nad kodem komputerowym dla protokołu iVoting w ramach spółki Carbonet sp. z o.o.

16 stycznia 2019

22 listopada 2019

1.137.636 PLN

Podniesienie kapitału spółki w związku z wejściem do spółki nowego inwestora – Filipa Pawczyńskiego. Wkład pokryto aportem w postaci innowacyjnego algorytmu opracowanego w wyniku prac B+R, pozwalającego na przyjmowanie płatności w wielu walutach (przez fizyczne punkty POS lub bramki płatności , przeglądarki lub aplikacje).

22 listopada 2019

31 grudnia 2020

3.641.287 PLN

Zrealizowane dwa zadania w ramach projektu PARP o wartości 179.047 PLN, pozyskano środki od inwestorów indywidualnych w kwocie 153.834 PLN, oraz zrealizowano prace B+R w ramach projektu NCBR na kwotę 2.170.770 PLN.

31 grudnia 2020

Osiągnięcia

Uruchomienie aplikacji iJaworze

27 stycznia 2020

Uruchomienie aplikacji iVoting Business

15 czerwca 2020

Uruchomienie aplikacji iVoting Free

5 listopada 2020

Kamienie milowe w ramach projektu NCBR

30 kwietnia 2021

I kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 4.726.672 PLN

Osiągnięcie możliwości oddania 2 mln głosów/miesięcznie;
potwierdzenie weryfikowalności oddanego głosu (głosujący będzie miał możliwość sprawdzenia, czy jego głos został uwzględniony w ostatecznym wyniku wyborów).

30 kwietnia 2021

31 października 2021

II kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 5.033.604 PLN

Opracowanie algorytmu automatyzacji procesu autoryzacji cyfrowej tożsamości z wykorzystaniem systemów bankowości internetowej oraz technologii blockchain (aplikacja CyberID).

31 października 2021

31 maja 2022

III kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 5.233.604 PL

Zakończenie realizacji projektu PAIHz (wejście z aplikacją na rynek amerykański).

31 maja 2022

31 stycznia 2023

IV kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 5.433.604 PL

Stworzenie aplikacji Płacidło (Commodity).

31 stycznia 2023

30 kwietnia 2023

V kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 6.549.254 PLN

Stworzenie sieci serwerów umożliwiającej wysyłanie danych Blockchain dla 2 mln głosujących w ramach projektu NCBR. 

30 kwietnia 2023

31 maja 2023

VI kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 7.868.805 PLN

Złożenie patentów na wypracowane rozwiązania w Polsce, Europie i USA Rozpoczęcie procesu implementacji systemu na międzynarodową skalę.

31 maja 2023

31 lipca 2023

VII kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 10.028.472 PL

Fuzja spółek realizujących projekt badawczy oraz budujących rozwiązania informatyczne
dla projektu iVoting (Carbonet.pl oraz Smart Cables).

31 lipca 2023

5 listopada 2023

VIII kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 10.433.366 PL

Wejście na giełdę New Connect lub pozyskanie kapitału
od inwestora strategicznego na rozwój ekspansji na rynki
zagraniczne

5 listopada 2023