Nasza historia

Jak to się zaczęło?

Pomysłodawcami projektu iVoting są innowator Marcin Gawlas i chcący zachować
anonimowość autor protokołu VoteCastle, który wykorzystuje technologię Blockchain w
głosowaniu przez Internet. Spotkanie tych dwóch panów w listopadzie 2017 roku
zaowocowało zgłoszeniem pomysłu projektu iVoting do konkursu akceleracyjnego i w
kwietniu 2018 roku powstał zespół projektowy iVoting w ramach współpracy z Polskim
Akceleratoren Technologii Blockchain w Warszawie.

11 listopada 2017

Narodziny – Idea iVoting
(protokół Open Vote Mix)

Spotkanie innowatora – Marcina Gawlasa z grupą kilku uzdolnionych programistów Blockchain z Krakowa – rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad protokołem Open Vote Mix wykorzystującym technologię Blockchain do głosowania przez Internet.

11 listopada 2017

9 kwietnia 2018

Akceleracja i dopracowanie koncepcji w ramach PATB

Akcelerator tech

Wartość projektu: 237 636,00 zł

Podpisanie umowy akcelarycyjnej z Polskim Akceleratorem Technologii Blockchain w Warszawie. Rozpoczęcie akceleracji projektu w ramach interdycyplinarnego, dziewięcioosobowego zespołu pod okiem Prof. dr hab. Krzysztofa Piecha.

9 kwietnia 2018

23 maja 2018

Udział w konkursie Blockchain for Social Good

Jako jedyny startup z Polski iVoting zakwalifikował się do międzynarodowego konkursu organizowanego przez Komisję Europejską Horyzont 2020 „Blockchain for Social Good”, w którym główną nagrodą było 1 mln Euro.

23 maja 2018

29 grudnia 2018

Wejście kapitałowe Seed Capital ARR


Wartość projektu: 882 636,00 zł

Podpisanie umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej i rozpoczęcie prac nad kodem komputerowym protokołu iVoting w ramach spółki Carbonet.pl oraz aplikacjami do głosowań o różnym zastosowaniu

29 grudnia 2018

23 maja 2019

iVoting w finale konkursu Programu Horyzont 2020

iVoting startuje w konkursie Programu Horyzont 2020 Blockchain dla dobra społecznego. Projekt będzie się starał o nagrodę w wysokości miliona Euro w linii konkursowej dla rozwiązań wspierających udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji przez obywateli. Wkroczyliśmy zatem w drugi etap konkursu i obecnie przygotowujemy Proof of Concept oprogramowania, który zostanie poddany ocenie w ramach konkursu. iVoting zakwalifikował się do finału jako jedyny projekt z Polski.

23 maja 2019

22 listopada 2019

iVoting na mapie innowacji Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji umieściło projekt iVoting pilotażowo wdrożony w Gminie Jaworze na swojej oficjalnej mapie innowacji. Mapa zawiera zastosowania nowych technologii w jednostkach samorządu terytorialnego, a także jest zbiorem dobrych praktyk, które mogą stanowić źródło inspiracji dla innych samorządów.

22 listopada 2019

30 grudnia 2019

Projekt wpisany na mapę innowacji Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji umieściło projekt iVoting pilotażowo wdrożony w Gminie Jaworze na swojej oficjalnej mapie innowacji. Mapa zawiera zastosowania nowych technologii w jednostkach samorządu terytorialnego, a także jest zbiorem dobrych praktyk, które mogą stanowić źródło inspiracji dla innych samorządów.

30 grudnia 2019

27 stycznia 2020

Ponad 6,2 mln zł dotacji na badania protokołu iVoting


Startup iVoting otrzymuje dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0761/19), na realizację projektu badawczego. Pozyskaliśmy 6 213 291,21 mln zł dofinansowania, a cały koszt realizacji projektu wyniesie 8 255 919,12 zł. Projekt badawczy będzie realizowany będzie przez okres 3 lat. Tytuł projektu: System Blockchain iVote – zdecentralizowana sieć zaufania umożliwiająca bezpieczne, anonimowe, uczciwe głosowanie przez Internet z wykorzystaniem zaawansowanej kryptologii oraz publicznego rejestru.

27 stycznia 2020

26 luty 2020

Współpraca z Centrum Badawczym UE

iVoting został zaproszony przez Komisję Europejską do projektu wspólnego Centrum Badawczego. #DLT4Good ma na celu stymulowanie badań i eksperymentów na rzecz rozwoju europejskiego ekosystemu Blockchain i innych projektów DLT, które działają lub generują wpływ w sektorach społecznych i publicznych. Projekt koordynowany jest przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (European Commission’s Joint Research Centre – JRC) we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (Directorate-General for Communications Networks, Content & Technology – DG CONNECT) oraz przy wsparciu Parlamentu Europejskiego.

26 luty 2020

4 marca 2020

Dotacja na proof of concept algorytmów uwierzytelnienia tożsamości


Wartość projektu: 1368 615,76 zł

We współpracy z Koźmiński Business Hub projekt iVoting otrzymuje finansowanie w kwocie 335 839,67 zł na opracowanie algorytmu automatyzacji procesu autoryzacji cyfrowej tożsamości z wykorzystaniem systemów bankowości internetowej oraz technologii rejestrów rozproszonych (blockchain). Na przełomie 2020/21 roku użytkownicy aplikacji iVoting będą mogli uwierzytelniać swoją tożsamość cyfrową dzięki

4 marca 2020

11 czerwca 2020

2 mln od prywatnych inwestorów na badania algorytmów iVoting


Wartość projektu: 3 523 615,76 zł.

Podpisano umowy kilkunastoma prywatnymi inwestorami na kwotę niespełna 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na środki własne dla realizacji prac B+R w kolejnych trzech latach realizacji projektu.

11 czerwca 2020

18 lipca 2020

Sukces iVoting University na Międzynarodowej Olimpiadzie Blockchain w Hong Kongu!

Przedstawiona koncepcja aplikacji, została zaprojektowana przez dwoje studentów Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu
Warszawskiego przy współpracy z naszym
zespołem specjalistów. International Blockchain
Olympiad – IBCOL w Hong Kongu wyróżniło projekt nagrodą Award of Merit.

18 lipca 2020

15 czerwca 2020

Powstanie Proof of Concept aplikacji IVoting Business

Pierwsze elektroniczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej z wykorzystaniem prototypu aplikacji iVoting Business. W głosowaniu przez Internet wzięli udział przedstawiciele akcjonariatu: Gmina Bielsko-Biała, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Powiat Bielski, Śląski Urząd Wojewódzki. Obrady prowadził Wiceprezydent Miasta Bielsko-Biała Piotr Kucia. W posiedzeniu uczestniczył Zarząd Spółki, Przedstawicielka Rady Nadzorczej oraz Notariusz. Walne Zgromadzenie odbyło się w trybie hybrydowym – akcjonariat głosował zarówno na sali obrad, jak i zdalnie z wykorzystaniem aplikacji iVoting Business.

15 czerwca 2020

18 lipca 2020

Sukces projektu iVoting Univesity na olimpiadzie w Honk Kongu

Sukces iVoting University na Międzynarodowej Olimpiadzie Blockchain w Hong Kongu! Przedstawiona koncepcja iVoting University, zostało zaprojektowane przez dwoje studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. International Blockchain Olympiad – IBCOL w Hong Kongu wyróżniło projekt nagrodą Award of Merit.

18 lipca 2020

21 sierpień 2020

Strategia ekspansji na USA


Wartość projektu:1 568 615,76 zł

Projekt iVoting otrzymał dofinansowanie z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – PAIH (Numer wniosku PMT/1001/8N/2019) w wysokości 200 000 zł na przygotowanie strategii ekspansji iVoting na rynek USA w ramach programu “Polskie Mosty technologiczne”.

21 sierpień 2020

5 listopada 2020

Powstanie Proof of Concept aplikacji IVoting Free

iVoting Free

Uruchomienie prototypu darmowj aplikacji iVoting Free dedykowanej wszystkim Internautom, którzy chcą organizować elektroniczne głosowania i wykorzystać narzędzie dla celów społecznych i rozrywkowych.

Aplikacja iVoting Free to pilotażowe narzędzie, które służy do budowania grupy społecznych testerów dla realizowanych projektów badawczo-rozwojowych związanych z problematyką głosowania przez Internet.

Darmowa aplikacja posłuży do badania nowej technologii w realnym środowisku Internetu w masowych głosowaniach z setkami tysięcy Voterów i tysiącami aktywnych głosowań w czasie rzeczywistym.

5 listopada 2020

Odkryj wartość
społecznego zaangażowania!

Aktualna wycena projektu

12 września 2018

237.636 PLN

W efekcie akceleracji projektu w  Polskim Akceleratorze Technologii Blockchain opracowano MVP aplikacji demo iVoting, kod protokołu blockchain oraz dokonano wyceny Know How projektu.

12 września 2018

16 stycznia 2019

1.037.636 PLN

Podpisanie umowy inwestycyjnej z ARR w Bielsku-Białej. Rozpoczęcie prac nad kodem komputerowym dla protokołu iVoting w ramach spółki Carbonet sp. z o.o.

16 stycznia 2019

22 listopada 2019

1.137.636 PLN

Podniesienie kapitału spółki w związku z wejściem do spółki nowego inwestora – Filipa Pawczyńskiego. Wkład pokryto aportem w postaci innowacyjnego algorytmu opracowanego w wyniku prac B+R, pozwalającego na przyjmowanie płatności w wielu walutach (przez fizyczne punkty POS lub bramki płatności , przeglądarki lub aplikacje).

22 listopada 2019

31 grudnia 2020

3.641.287 PLN

Zrealizowane dwa zadania w ramach projektu PARP o wartości 179.047 PLN, pozyskano środki od inwestorów indywidualnych w kwocie 153.834 PLN, oraz zrealizowano prace B+R w ramach projektu NCBR na kwotę 2.170.770 PLN.

31 grudnia 2020

Osiągnięcia

Uruchomienie aplikacji iJaworze

27 stycznia 2020

Uruchomienie aplikacji iVoting Business

15 czerwca 2020

Uruchomienie aplikacji iVoting Free

5 listopada 2020

Kamienie milowe w ramach projektu NCBR

30 kwietnia 2021

I kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 4.726.672 PLN

Osiągnięcie możliwości oddania 2 mln głosów/miesięcznie;
potwierdzenie weryfikowalności oddanego głosu (głosujący będzie miał możliwość sprawdzenia, czy jego głos został uwzględniony w ostatecznym wyniku wyborów).

30 kwietnia 2021

31 października 2021

II kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 5.033.604 PLN

Opracowanie algorytmu automatyzacji procesu autoryzacji cyfrowej tożsamości z wykorzystaniem systemów bankowości internetowej oraz technologii blockchain (aplikacja CyberID).

31 października 2021

31 maja 2022

III kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 5.233.604 PL

Zakończenie realizacji projektu PAIHz (wejście z aplikacją na rynek amerykański).

31 maja 2022

31 stycznia 2023

IV kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 5.433.604 PL

Stworzenie aplikacji Płacidło (Commodity).

31 stycznia 2023

30 kwietnia 2023

V kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 6.549.254 PLN

Stworzenie sieci serwerów umożliwiającej wysyłanie danych Blockchain dla 2 mln głosujących w ramach projektu NCBR. 

30 kwietnia 2023

31 maja 2023

VI kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 7.868.805 PLN

Złożenie patentów na wypracowane rozwiązania w Polsce, Europie i USA Rozpoczęcie procesu implementacji systemu na międzynarodową skalę.

31 maja 2023

31 lipca 2023

VII kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 10.028.472 PL

Fuzja spółek realizujących projekt badawczy oraz budujących rozwiązania informatyczne
dla projektu iVoting (Carbonet.pl oraz Smart Cables).

31 lipca 2023

5 listopada 2023

VIII kamień milowy – wzrost wyceny Spółki do 10.433.366 PL

Wejście na giełdę New Connect lub pozyskanie kapitału
od inwestora strategicznego na rozwój ekspansji na rynki
zagraniczne

5 listopada 2023