BLOCKCHAIN

Użytkowniku! Znając swój prywatny klucz (np. #12345). Możesz użyć go wklejając do poniższej przeglądarki i tymsamym mieć wgląd w całą swoją aktywność ujętą w danym głosowaniu w danym czasie.